FORGOT YOUR DETAILS?

Jole – Remek djelo

Jole – Remek djelo

Autor glazbe – Tonči Huljić
Autor teksta – Vjekoslava Huljić
Autor aranžmana – Leo Škaro
Glazbeni producent : Tonči Huljić
Tonski snimatelj : Leo Škaro

Redatelj : Leo Bartulica

Snimatelj:
Goran Matić
Mario Jelić
Paško

TOP
UA-58858106-1